אופק הפעיל את הילדים בצורה מושלמת, הילדים נהנו מאד משמח! מאד