<div><br />
היום חגגנו לאורי ולאלמוג בנווה ירק.<br />
הגיע אלינו עומרי שמיד יצר קשר עם ילדי יום ההולדת והיה פשוט מקסים! <br />
ההפעלה הייתה מוצלחת, כל הילדים היו בעניין ונהנו מאוד! <br />
וגם ההורים זכו לשעתיים של נחת בזכותו שהצליח לעניין את כל הילדים.<br />
תודה גדולה לעומרי האלוף! <br />
מורן.</div>