<div>היתה הפעלה מעולה! מגוונת, מושקעת ומעניינת. הילדים היו מרותקים. קרן היתה מדהימה!! השתלטה על כולם, זכרה את השמות, דאגה שכולם ישתתפו, הצחיקה אותם והכי חשוב – שימחה מאוד את אלה. אז המון תודה על הכל.</div>