<div>
<div><br />
כבר כמה שנים שמור עובדת איתנו בקייטנות הקיץ של המועצה.<br />
ילדי העמק , מחכים ומצפים כל קיץ לאירועי הקריוקי של מור ואוהבים אותם<br />
מאוד<br />
מור בעלת מרץ רב שמקפידה על הפרטים הקטנים וניתן לסמוך עליה שתעשה<br />
את המוטל עליה על הצד הטוב ביותר.</div>
<div>בברכה,<br />
עודד יחיאלי<br />
רכז מועדון הכדורסל<br />
מועצה אזורית עמק יזרעאל</div>
</div>