<div>היי דור ומאיה היו אצלנו והיו נפלאים. גם הפעילו את הילדים בנועם וחן , הצחיקו אותם ממש, עשו הרבה פעילויות, התאימו את עצמם לבלת”מים שהיו והיו: גם שכן התלונן על הרעש ונאלצנו לעשות ללא מוסיקה וגם הבנו תוך כדי שכחנו פיתות אז היה צורך לדחות את הפסקת הפעילות הראשונה.<br />ממש נהנו תודה רבה ובאמת ממליצים בחום</div>