מאחלת שנה טובה ומודה לך מאדרוצה רק להגיד לך שבאמת לא ציפינו לרמה כזו היה מעולהאתה אחלה ליעוזי ונפגש בשנה הבאה