יום הולדת מוצלח מאוד. הילדים היו מרותקים לניסויים. תודה