<p>רוצה לאודות לעמרי המקסים על אנרגיות אדירות שכבשו את כל הילדים!<br />
ביתי תמר שרק התחילה את כיתה א לגמרי רוצה לעבור לבי"ס לשטויות עם המורה עמרי!<br />
כולם נהנו וצחקו ללא הפסקה<br />
שוב תודה!</p>