<p>איך היה? היה שונה ומיוחד, קבוצה גדולה של ילדים בתחילת גיל ההתבגרות, ששמו את הסלולרי בצד לכמה שעות, ושיתפו פעולה בצורה מופלאה.<br />
תודה</p>