<p>לטל המקסים,<br />
ברצוני לומר מספר מילים על הפעלה מרתקת, מעניינת ומאתגרת.<br />
כבר בתחילת הפעילות התחברו הילדים לטל, לאישיות הנינוחה והרגועה. טל ריתק ואתגר אותם מהרגע הראשון.המתקנים המיוחדים, המשחקים החדשים, והתחרויות הקשות. הילדים חזרו עם חוויות רבות.<br />
אני רוצה להודות לך על כל ההשקעה והטרחה המרובה שקיימת בפעילויות שלך. ניתן לראות שהינך מעביר את הפעילויות מתוך רגש, מחשבה ואהבה למקצוע . המשך כך!!</p>
<p>אוהבים מאוד "הגן שלי – הצהרון שלי"<br />
ריקי, קאטי וילדי הגן והצהרון</p>