הזמנו לגננו את מתוקית והצגתה נוף וטוף. מתוקית נעימה ומקסימה והצחיקה מאד את הילדים ואותנו לא פחות.ההצגה כללה ערך רב ! הקשור לשמירת הטבע והסביבה.מתוקית העבירה את ההצגה בחן וכשרון רב ובליווי תפאורה מרהיבה ובובות מדהימות. ואפילו שרה.הילדים היו מרותקים השתתפו וגם רקדו.אנו ממליצים בכל ליבנו על ההצגה ועל מתוקית שניכר שיש לה גישה מופלאה לילדים.מכל הלב צוות גן נרקיס נתניה