<div>תודה רבה על הפעלה מעניינת וחדשנית ! בן המפעיל הצליח לרתק את הילדים במשך שעתיים שלמות ולדאוג שכל הילדים יהיו שותפים פעילים ויהנו. הפעילות הייתה מאוד מגוונת ללא רגע דל. תודה רבה , קיבלנו ביקורות נהדרות מההורים והילדים!</div>