<div>צוות בית ספר לשטויות,<br />הסתיימה חגיגת יום ההלודת של בננו וחברו בני השש. עמרי המקסים מבית הספר לשטויות הפעיל את כל ילדי הגן באווירה מצחיקה ונעימה.<br />לא קל להחזיק 30 ילדים בני 6 במשך שעתיים ולדאוג שיהנו – עשיתם זאת בהצלחה יתרה.<br />תודה רבה.<br />בשמחות!!</div>