<p>אני כל כך גאה בעצמי<br />
לא היה קל לבחור מפעיל במיוחד שהשוק מוצף במפעילים אבל הגדולה זה לדעת לבחור מבין כולם ואני זכיתי שבחרתי בך אורן היקר תודה על הכל</p>