<div>אלעד הופיע בפני חברת Wolt לפני מספר ימים. ההופעה הייתה יוצאת דופן. היא הייתה מותחת, מצחיקה ובעיקר מפתיעה ומדהימה.</div>
<div>בהחלט יומלץ ע״י בחום לכל המתעניין וגם לכל מי שלא מתעניין.</div>