כתוב שאתם מןיעים בכל הארץ אר לקרית ארבע אתם לא מוכנים להגיע
מאכזב מאוד