<div>המפגש עם אריאל הקטן היווה חוויה מרתקת ומרגשת לילדים ואף לאנשי הצוות.בנועם ,ברגישות ובמקצועיות גבוהה הפעיל את הילדים במגוון הפעלות שלא חוו קודם לכן ,תוך הדגמה והסבר ברור ,מה שאיפשר לילדים לבצע ולחוות הצלחה! רמת המקצועיות באה ליידי ביטוי בהתארגנות המקדימה שדרשה הגעה זמן לא מבוטל לפני הפעילות,הכרת המקום והתאמת ההפעלה לתנאים.אני ממליצה בחום רב על אריאל הקטן כאיש מקצוע מעולה!!!!</div>