הפעלה המותאמת במיוחד לחינוך המיוחד, שמה דגש על פיתוח היכולות המוטוריות ומאפשרת לילד לשמוח, להנות ולהביע את עצמו דרך עולם חדש
 
 
 
יפתח הקוסם המצחיק