<div>תודה רבה לאסף ולצוות בית הספר לשטויות.<br />ראשית והכי חושב, הילדים מאוד מאוד נהננו. בני בו ה7 חגג עם חברתי לכיתה,  אמר לי אחר כך “לא ידעתי שזה יהיה כזה כף…”<br />צוות בה”ס לשטויות מאורגן להפליא, כל המידע הנדרש מתוקשר בצורה יסודית ומקצועית.<br />חייבת לציין כי המחיר סביר ביותר לפעילות מסוג זה.<br />ממליצה מאוד.</div>