<p>דבר ראשון: תודה ענקית<br />
היה מדהים אני אעביר המלצות,<br />
היה רגוע מסודר מאורגן,<br />
הפעילויות היו כתובות בצורה מצוינת! אין מילים!!<br />
מרגישים שיש מישהו שעומד מאחורי…<br />
רבקי גוטליב, בית ספר ראשית חכמה ביתר</p>