תודה רבה לאדיר הנדיר על הפעלה מושלמת
ליום ההולדת של רומי.
הילדים נהנו מאוד אין ספק שניפגש שוב.