<div> ניר, תודה על הפעלה נפלאה ביום הולדת 5 של דניאלה ורומי המתוקות. הבנות היו מאושרות וכל ילדי הגן שלהן זכו לפעילות חוויתית, מלאת, שמחה , הומור וקצב משגע!!! תודה, תודה, תודה!!! </div>