הייתם אצל הבן הגדול שלי ועכשיו אצל הקטנה….
תודה על הפעלה מנצחת! לא פשוט להחזיק אותם כל כך מרותקים….
תודה!