<div><div class="gs"><div class=""><div id=":10e" class="ii gt"><div id=":10d" class="a3s aXjCH "><div dir="ltr"> </div><div class="yj6qo">לליבי תודה רבה על הפעלה מקסימה ומהפנטת, הילדים היו בהלם כי זו פעם ראשונה שהרשנו להם בגן לעשות משהו מהסוג הזה. זה השתלם ביותר כי לא מספיקים לדבר על ההפעלה שלך עד היום שאנחנו כבר יומיים אחרי הפעילות, עדין שולחים תמונות בוואטסאם של הגן. הכי מצחיק היה שגם יובל האח הקטן של ירדן ממש נהנה והוא בסך הכל בן שנתיים אבל הוא לא הצליח שלא להשתתף בעצמו כשהוא ראה את ההתלהבות של כל הילדים האחרים. כל הכבוד ותודה רבה<br /> <br />דונטלה, פרדס חנה<br /> </div><div class="adL"> </div></div></div><div class="hi"> </div></div></div></div>