<p>האטרקציה היתה פשוט במקום<br />
מיוחד<br />
ואני שמחה שהקשבתי לך<br />
ועוד יותר שמחתי להכיר אתכם<br />
אני מארגנת אירועים אישיים לא מעט<br />
אשמח להמשיך להיעזר בשירותי שאתם מציעים</p>