אני רוצה להודות לך האביר פיליפ,הפתעת ובגדולחן מאוד התרגשה ושואלת מתי האביר פיליפ יחזורגם השיר עצמו היה מרגששימחת אותנו ואת חן ומאחלים לך רק הצלחה