<p>ההפעלה הייתה כיפית ומלמדת.<br />
גל יצר קשר טוב עם ביתי ונראה קשוב לרצונותיה. הוא ניהל את הפעילות באסרטיביות אך גם בנועם ושלווה (חשוב לי מאוד) . הפעילות ענתה לציפיות והילדים נהנו, התעניינו, והיו קשובים ומרותקים לניסויים.<br />
תודה ובהצלחה בהמשך הדרך</p>