<div><br />
שמחנו להזמינכם בשנית,<br />
ליום הולדת שכולה כיף.<br />
אהבנו את ההצחקות, והשטויות שדור עשה עם הילדים.<br />
מאוד חשוב לנו שגם שמצחיקים ועושים שטויות לשמור על רמת הדיבור ושההומור יהיה ברמה שמתאימה לילדים.במקרה הזה לגיל 5-6.<br />
ושעדיין יהיה כיף, מצחיק ומאורגן וברור לנו ההורים מה קורה ואיך הכל מתנהל ושהזמן לא נמרח.<br />
תודה היה כיף מאוד.</div>