<div>רציתי להודות לאלעד הקוסם האלוף חיפשתי לעשות פעילות מיוחדת לבני בן השש ומצאתי את אלעד .הבחור הגיע שעה לפני הכיר את הילד נתן תשומת לב מלאה גם לילד וגם לכל הילדים .ריתק גם את הילדים וגם את ההורים והעביר את המופע בצורה מצחיקה וכיפית בצורה בלתי רגילה .תודה לך שיחקת אותה וממליץ עליך בחום רב!</div>