<div>המון קסמים מדהימים..הדיאלוגים נשמעים אמיתיים, כלומר רציניים גם כשהם מצחיקים..</div>
<div>בקיצור אין הרגשה של חלטורה אלא של מופע שהושקעו בו כשרון, מחשבה ותשומת לב.</div>