<div>תודה לך פרופס-אור על חוויה שלא תשכח! הגלידה המדעית הטעימה והמבעבעת הייתה כה מיוחדת,הילדים כל כך שמחו לעשות מקלחת מדעית. הייתה חוויה שלנצח תיזכר</div>