ההפעלה היתה מוצלחת מאדהילדים ממש נהנו והצוות היהממש שרותי ומקסיםממליצה בחום