<div><br />
שלום, תודה על חגיגה מהנה מושלמת.</div>
<div>תודות למפעיל שהתחיל בהכרת ילדות היומולדת והכרת ילדי הכיתה.</div>
<div>הפעילות עברה בנועם, אבירם משך את תשומת הלב של הילדים והעביר פעילות מהנה, מצחיקה. פשוט תענוג.<br />
תודה רבה , משפחת קבאביה</div>