<p>חגגנו פעילות הישרדות לשלו בן ב-7, היה מדהים ,הכיתה התחלקה ל-2 קבוצות שהתמודדו אחת מול השניה במשימות אתגריות ומאתגרות.<br />
כמובן שכולם נהנו וקיבלו פרסים, אך השורד האחרון שלו הכי נהנה והזמין כבר את הקרנבל של טל לשנה הבאה 🙂<br />
תודה לקרנבל של טל על הכל</p>