<div>כבר ראינו הרבה הפעלות<br />אבל אחת כזאת עם עמרי זה חידוש<br />כולם שווים כולם משתתפים<br />והעיקר כולם צוחקים ונהנים, כולל הורים<br />אז בלי להתבלבל עשו מעשה שטות<br />ולכו לבית ספר לשטויות</div>