עודד המקסים תודה לךנהנינו מאד ואני מרגישה צורך להודות שוב ולשלוח לך גם את תודתו של יניבי:)בהצלחה בהמשך