לאורן הקטן היה מקסים ואתה היית גדול ההפעלה שלך מדהימה וכל הילדים נהנו מאד תודה רבה ובטוחה שנהיה בקשר