<div>שרלה הגיעה אלינו לחברה לעשות פעילויות לילדי העובדים. הייתה אצלינו שלושה ימים והעבירה בין היתר סדנת סליים,תיפוף על הגוף,מסיבת פול מון ועוד הפתעות.הילדים נהנו מאוד, שרלה הגיעה עם ציוד איכותי וחילקה הפתעות בשפע.הילדים נהנו מאוד והמחיר היה הוגן בהחלט</div>