<div>חגית המקסימה השקיע בנו כל כך והילדים היו בעננים. שמחה את הילדים ודאגה שכולם יצאו מרוצים. פינקה אותנו בהמון הפתעות ופעיליות. ממליצה עליה בחום!</div>