יובל יקר, באמצעות ההפעלה שלך – “חפש את המטמון”, ציינו את סיום שנת הלימודים של הילדים בגן חובה. הצלחת לעניין, לרתק, להפעיל ולשמח מעל 30 ילדים, במשך שעתיים. הילדים נהנו מאוד. תודה רבה!!!