העהתה מסיבה נהדרת, מגוונת ומצחיקה. ילדים היו בעננים ועוד הרבה אחרי חא הפסיקו להיזכר בשטויות שעשו. המפעיל עומריהפעיל אותם בצורה נהדרת.
שוב תודה!