<div dir="rtl">שוקוללה את מלכה תודה על פעילות מדהימה שלא נראתה כמוה עד היום במודיעין. לבנות בתים של ממתקים זה חלום של כל ילד ואת הגשמת לגיא את החלום. הוא לא רצה שתלכי הביתה! פשוט מדהימה ממליצה מאוד לכל אחד להזמין את הבחורה הזאת להפעלה. עלי והצליחי</div><div dir="rtl"> </div><div dir="rtl"> </div>