<div>הפעיל והשתלט על קבוצה גדולה של ילדים תוך משחקי ספורט ושירים.  דאג שיהייה מעניין והיה חשוב לו שכל ילד ישתתף.</div>
<div>נתן לילד היום הולדת להרגיש מיוחד! רוצה לציין שכל הילדים מאד נהנו.</div>