<div>תודה רבה! אני ממש נקרעתי מתחוק. (אבל אני בת 6 אז זה לא נחשב…) אתה מקסים ונעים. ואני מודה שחששתי מאוד…( פעם ראשונה שלא אני מפעילה את היום הולדת…) הפגת לי את כל החששות.. היית נהדר!</div>