<p>רק היום נפגשנו והנה אני כותב כבר את ההמלצה שלי כי הפעילות היום הייתה מדהימה ומגיע לכם המון תודה, הילדים היו מרותקים וממש נהנו! בהחלט פעילות שנשחזר לקייטנות הבאות שלנו.</p>