<div><br />
בית ספר לשטויות שולטים!!!<br />
אבירם המפעיל מספר 1!!!!<br />
אבירם הגיע לפני כדי לדבר להבין למי חוגגים, היה מקסים וחייכן בלי הפסקה.<br />
הפעלה הכי מוצלחת שהילדים היו בה, כל הילדים משתתפים ומקבלים הפתעות.<br />
הילדים לא הפסיקו לצחוק במשך שעתיים ואפילו ההורים נהנו מכל רגע.<br />
מאושר שבחרתי בכם, אלפי תודות אלופים</div>