תודה רבה לעמרי המפעיל המקסים.
ההפעלה היתה מצחיקה ומקורית…בדיוק בהומור המתאים לילדים.
ענבר היתה בעננים.