<p>זה היה קליק מהרגע הראשון.<br />
הבנות זרמו<br />
הילדים התפוצצו מצחוק<br />
ואנחנו היינו רגועים ושלבים במהלך כל יום ההולדת.<br />
תיפעלת אותם בצורה מדהימה והפלתם אותם מצחוק בלי הפסקה.<br />
המון תודה<br />
נתגעגע</p>