ליעוז אתה מקסיםרוצים לאחל לך גמר חתימה טובה וצום קל וכמובן להודות לךגל אמא של דולב