מאד מאורגן, המדריך טלפנ לפני,היה סבלניענה על כל השאלות, ההפעלה היתה מהנהכל הילדים נהנו, תודה רבה !!!